RSS

KEUTAMAAN AL-QUR’AN (part 2)

19 Sep

KEUTAMAAN SURAT-SURAT DALAM AL-QUR’AN

AL-FATIHAH

 • Rasulullah s.a.w. bersabda ”Sebaik-baik Al-Quran adalah … (Yaitu surah al-Fatihah)” (H.R. Baihaqi)
 • Dari Abi Said Rafi’ bin Al Mu’alla ra. berkata: Rasulullah saw. berkata kepadaku, “Mahukah aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al Qur’an, sebelum kamu keluar dari masjid?” Lalu beliau memegang tanganku, dan ketika kami hendak keluar aku bertanya, “Ya Rasulullah, engkau berkata bahwa engkau akan mengajarkanku surat yang palin agung dalam Al Qur’an?” beliau menjawab, “Alhamdulillahirabbil’alamiin (Al Faatihah), ia adalah tujuh ayat yang dibaca pada setiap shalat, ia adalah Al Qur’an yang agung yang diberikan kepadaku.” (Diriwayatkan oleh Bukhari)
 • Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Ketika Jibril a.s. sedang duduk di sisi Nabi saw. baginda mendengar suara dari atas, lalu beliau mendongakkan kepala dan bersabda, “Ini adalah pintu langit yang dibuka pada hari ini dan yang dibuka pada hari ini dan tidak pernah dibuka kecuali hari ini.” Lalu turun malaikat dari pintu tersebut, kemudian beliau bersabda, “Ini adalah malaikat yang turun ke bumi dan dia tidak pernah turun kecuali hari ini.” Lalu dia (malaikat) memberi salam seraya berkata, “Aku membawa berita gembira dengan dua cahaya yang diturunkan kepada engkau dan tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu, yaitu: Surat Al Faatihah dan beberapa ayat terakhir Surat Al Baqarah, tidaklah kamu membaca satu huruf daripadanya kecuali kamu medapat karunia.” (Diriwayatkan oleh Muslim)

AL-BAQARAH

 • Rasulullah s.a.w. bersabda ”Bacalah surah al-Baqarah di rumahmu kerana sesungguhnya syaitan tidak akan masuk rumah yang dibaca di dalamnya surah al-Baqarah.” (H.R. Al-Hakim)
 • Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibaca surat Al Baqarah.” (Diriwayatkan oleh Muslim)
 • Dari Ubai bin Ka’ab ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat manakah dalam Al Qur’an yang paling agung menurutmu?” Aku menjawab, “Allahu laailaaha illa huwalhayyul qoyyuum (ayat kursi)”, Lalu beliau menepuk dadaku dan bersabda, “Semoga Allah memudahkan ilmu bagimu wahai Abu Munzir.” (Diriwayatkan oleh Muslim)
 • Dari Abi Mas’ud Al Badri ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda, “Barangsiapa membaca dua ayat terakhir surat Al Baqarah pada waktu malam niscaya ia akan mencukupinya.” (Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim)
 • Dari Abi Umamah Al Bahili berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Bacalah Al Qur’an karena di hari kiamat kelak ia akan memberikan syafaat bagi pembacanya, bacalah zahrawaen, yaitu: surat Al Baqarah dan surat Ali ‘Imran. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti keduanya akan datang bagaikan dua awan atau dua kawanan burung yang berbaris yang siap membantu orang-orang yang pernah membacanya. Dan bacalah surah Al Baqarah kerana membacanya adalah suatu barakah dan meninggalkannya adalah suatu kerugian. Dan tukang sihir tak akan sanggup menghasilkannya.” (Diriwayatkan oleh Muslim)

ALI IMRAN

 • Dari Abi Umamah Al Bahili berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Bacalah Al Qur’an karena di hari kiamat kelak ia akan memberikan syafaat bagi pembacanya, bacalah zahrawaen, yaitu: surat Al Baqarah dan surat Ali ‘Imran. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti keduanya akan datang bagaikan dua awan atau dua kawanan burung yang berbaris yang siap membantu orang-orang yang pernah membacanya. Dan bacalah surah Al Baqarah kerana membacanya adalah suatu barakah dan meninggalkannya adalah suatu kerugian. Dan tukang sihir tak akan sanggup menghasilkannya.” (Diriwayatkan oleh Muslim)

AL-KAHFI

 • Dari Abi Said Al Khudri ra. berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa membaca surat Al Kahfi pada hari Jum’at akan diterangi cahaya antara dua Jum’at.” (HR. Hakim dan Baihaqi)
 • Dari Abi Darda’ ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa menghafal sepuluh ayat pertama dari surat Al Kahfi, maka akan terjaga dari dajal.” Dalam riwayat yang lain: “…sepuluh ayat terakhir…” (Diriwayatkan oleh Muslim)

YASIIN

 • Rasulullah s.a.w. bersabda ”Barangsiapa membaca surah Yasiin di permulaan hari akan dipenuhi hajat pada hari itu.” (H.R. Al-Darimi)

AL-DUKHAN

 • Rasulullah s.a.w. bersabda ”Barangsiapa membaca surah al-Dukhan di waktu malam maka meminta ampun baginya 70000 para malaikat di waktu pagi.” (H.R. al-Tirmidzi)

AR-RAHMAN

 • Rasulullah s.a.w. bersabda “Barangsiapa yang membaca surat Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhai nikmat yang dikaruniakan kepadanya.” (tafsir Nur Ats-Tsaqalany 5/187)
 • Imam Ja’far Ash-Shaddiq (r.a.)berkata: bersabda Nabi s.a.w: “Barang siapa yang membaca surat Ar-Rahman, dan ketika membaca kalimat “fabiayyi aalaa irabbikumaa tukadzdzibaan”, ia mengucapkan Laa bisyas-in min ‘alaika rabbi ‘akdzibu (tidak ada satupun nikmat-Mu, duhai Tuhanku, yang aku dustakan), jika saat membacanya itu pada malam hari kemudian ia mati, maka matinya seperti matinya orang syahid, jika membacanya di siang hari kemudian mati, maka matinya seperti matinya orang yang syahid.” (Tsawabul A’mal, hlm 117).
 • Imam Ja’far Ash-Shaddiq (r.a.) berkata: bersabda Nabi s.a.w: “Jangan tinggalkan membaca surat Ar-Rahman, bangun malamlah bersamanya, surat ini tidak menenteramkan hati orang-orang munafiq, kamu akan menjumpai Tuhannya bersamanya pada hari kiamat , wujudnya seperti wujud manusia yang paling indah, dan baunya paling harum. Pada hari kiamat tidak ada seorangpun yang berdiri di hadapan Allah yang lebih dekat dengan-Nya daripadanya. Pada saat itu Allah berfirman kepadanya: “ Siapakah orang yang sering bangun malam bersamamu saatdi dunia dan tekun membacamu” ia menjawab,” Ya Rabbi, fulan bin fulan”, lalu wajah mereka menjadi putih, dan ia berkata kepada mereka: “Berilah syafaat orang-orang yang mencintai kalian”, kemudian mereka memberi syafa’at sampai yang terakhir dan tidak ada seorangpun yang tertinggal dari orang-orang yang berhak menerima syafa’at mereka. Lalu ia berkata kepada mereka “Masuklah kalian ke surga, dan tinggallah didalamnya sebagaimana yang kalian inginkan.” (Tsawabul A’mal, hlm 117).

AL-MULK

 • Rasulullah s.a.w. bersabda ”Sesungguhnya dalam Al-Quran ada satu surah yang mempunyai 30 ayat yang memberi syafaat kepada seseorang sehingga ia diberi keampunan yaitu “Tabarakalladzii biyadihil mulk” (surah Al-Mulk).” (H.R, al-Nasai’), sanad serupa diriwayatkan Abu Dawud
 • Dari Ibnu Mas’ud ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Surat Tabarak (Al Mulk) adalah penjaga dari azab kubur.” (Diriwayatkan oleh Hakim dan Abu Na’im, Hadis di atas sahih)

SURAH AL-KAFIRUN

 • Rasulullah s.a.w. bersabda ”Apabila kamu hendak tidur di waktu malam maka hendaklah kamu membaca …(surah al-Kafirun) kemudian tidurlah bila selesai membacanya kerana ia adalah pembebasan daripada syirik.” (H.R. al-Tirmidzi)

SURAT AT-TAKWIIR, AL INFITHAAR DAN AL INSYIQAAQ.

 • Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang suka untuk melihat aku di hari kiamat dengan sebenar-benar penglihatan, maka bacalah surat At-Takwiir, Al Infithaar dan Al insyiqaq.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi dan Hakim)

SURAH AL-IKHLASH

 • Rasulullah s.a.w. bersabda”Barangsiapa membaca “Qul Huwallahu Ahad” (surah Al-Ikhlash) seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran.” (H.R. al-Tirmidzi)
 • Dari Abi Said Al Khudri ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda tentang Qul Huwallahu ahad; “Demi Allah –Yang diriku berada di dalam genggaman-Nya–, sesungguhnya ia (Al Ikhlash) menyamai sepertiga Al Qur’an.” Pada riwayat lain Rasulullah saw. bersabda kepada para sahabatnya, “Adakah di antara kamu yang tidak sanggup membaca sepertiga Al Qur’an dalam satu malam? ” Hal ini memang berat bagi mereka, lalu mereka bertanya, “Siapakah di antara kami yang mampu ya… Rasulullah?” Beliau bersabda,”Qul Huwallahu ahad Allahush-Shamad, adalah sepertiga Al Qur’an.” (Diriwayatkan oleh Bukhari)
 • Dari Mu’az bin Anas ra. Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa membaca Qul huwallahu ahad sebanyak sepuluh kali niscaya Allah akan membangun rumah baginya di surga.” (Diriwayatkan oleh Ahmad)

SURAT AL FALAQ DAN AN-NAAS.

 • Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, Adakah kau lihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini dan selainnya tidak dapat dilihat sepertinya?, dialah: Qul a’udzu birabbil falaq’ dan ‘Qul a’udzu birabbin-naas.” (Diriwayatkan oleh Muslim)
 • Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. apabila akan berangkat tidur tiap-tiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya kemudian meniupkannya seraya membaca surat Al Ikhlash, Al Falaq dan An-Naas. Kemudian beliau mengusapkannya ke seluruh tubuhnya (sebatas yang bisa) dimulai dari kepala lalu muka kemudian bagian depan dari badan. Beliau melakukannya sebanyak tiga kali. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)
 • Abdullah bin Yusuf bercerita kepada kami, Malik bercerita kepada kami dari Ibnu Syihab, dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah ra.: Bahwa Rasulullah saw. bila merasa sakit beliau membaca sendiri ‘Al Mu’awwizaat'(Al Ikhlash, Al Falaq dan An-Naas) kemudian meniupkannya. Dan apabila rasa sakitnya bertambah aku yang membacanya kemudian aku usapkan ke tangannya mengharap keberkahan darinya. (Diriwayatkan oleh Bukhari)

S E L E S A I

Related Post : ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..

More at : Kisah-Kisah dalam Al-Qur’an

Iklan
 
 

Tag: , , ,

4 responses to “KEUTAMAAN AL-QUR’AN (part 2)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: